Archiwalne plany zagospodarowania – HIT!

Uwaga! Zdobyliśmy dokumenty, które nie były udostępniane publicznie przez „miasto”!!!

Zobacz jak miał wyglądać Żoliborz Południowy w wizji profesora Kicińskiego z 2004 r., która nie została zaakceptowana przez naszych włodarzy. Zapoznaj się z nieformalnym dokumentem przygotowanym przez Urząd Miasta z 2006 r. pn. „Założenia funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania obszaru Żoliborza Południowego”, które przez jakiś czas funkcjonowały na potrzeby wydawania WZ-ek przez BAiPP.