Archiwalne plany dla Żoliborza Południowego

Informacje nt. projektu planu miejscowego z 2011 r.  ze strony miejskiej pracowni planowania przestrzennego i strategii rozwoju

Dodatkowe materiały uzyskane z BAiPP za pośrednictwem dostępu do informacji publicznej w trybie ustawowym.

Projekt MPZP dla ŻP z 2011 r.

2011_12_15_ZoliborzProjektPlanu_wariant_2_1000 2011_12_15_ZoliborzProjektPlanu_wariant_1_1000

Wnioski do planu

Uchwała Rady Miasta ws uchwalenia MPZP dla ZP z 2004 r.

A to odpowiedzi BAiPP na nasze listy.

inf publ MPZP 2014.pnginf publ 2015

Poniżej zamieściliśmy też dokumenty, które nie były udostępniane publicznie przez „miasto”!!!

Zobacz jak miał wyglądać Żoliborz Południowy w wizji profesora Kicińskiego z 2004 r., która nie została zaakceptowana przez naszych włodarzy.

projekt 2004

Zapoznaj się z nieformalnym dokumentem przygotowanym przez Urząd Miasta, którego urzędnicy nie chcieli i nie przekazywali nam pomimo tego, że wiedzieliśmy o jego istnieniu i o niego prosiliśmy w trybie udostępnienia informacji publicznej na podstawie ustawy!  Został on przygotowany w lutym 2006 r. przez miejską pracownię planowania przestrzennego. „Założenia funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania obszaru Żoliborza Południowego” przez jakiś czas funkcjonowały na potrzeby wydawania WZ-ek przez BAiPP.

zalozenia f-p ZP

 

Zwóć uwagę, że we wszystkich dotychczasowych – już nieaktualnych planach – zieleń na rogu Krasińskiego i Przasnyskiej oraz wzdłuż German miała być rozwinięta i stanowić skupiska zieleni wysokiej!

Obecnie są to tereny zagrożone zabudową mieszkaniową (róg Krasińskiego i Przasnyskiej) i rozbudową drogi (to nasz zieleniec linearny, który miał być rozwijany a może zniknąć).