Co się dzieję teraz z przygotowaniem planu dla ŻP?

Oceńcie sami czy coś się dzieje. Wydaje się, że niewiele…

15 czerwca br. podczas podsumowania warsztatów dot. koncepcji zagospodarowania placu grunwaldzkiego, otrzymaliśmy kolejną obietnicę od Wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, że plan zostanie wyłożony wkrótce, nie wcześniej jednak niż po wakacjach.

Wydaje się zatem, że tak długo wyczekiwany przez mieszkańców warsztat zorganizowany przez SARP, którego finałem miało być znalezienie wspólnie z mieszkańcami rozwiązania wizji zagospodarowania dla placu grunwaldzkiego znowu nie dają nam pewności co do tego:

  • jaki będzie udział w decydowaniu o wyborze najlepszego rozwiązania spośród koncepcji proponowanej przez 5 zespołów architektów BĘDĄ MIELI MIESZKAŃCY!!! Nie chcemy mieć możliwości zgłaszania uwag do projektu planu dopiero na etapie procedury ustawowej
  • jaka jest konkretna data wyłożenia planu przez urząd miasta. Co oznacza termin „po wakacjach”. Oczekujemy przedstawienia przez Pana Wiceprezydenta konkretnej daty sporządzenia projektu planu, możliwości zapoznania się z jego treścią przed wyłożeniem do konsultacji publicznych, oraz daty wyłożenia. Prosimy o transparentne działania urzędu miasta.

Czemu mieszkańcy na Żoliborzu Południowym mają wciąż żyć w niepewności co do tego jak będzie wyglądała ich okolica. PROSIMY Pana Wiceprezydenta aby skorzystał z już testowanych w Warszawie przez Pana Dyrektora Mikosa rozwiązań zapewniających aktywny współudział mieszkańców w procedurze planistycznej zanim plan zostanie wyłożony do uwag. Wzywamy urząd miasta aby wykorzystał tę dobrą praktykę również w przypadku Żoliborza Południowego.

Warszawskie plany miejscowe – poszukiwanie modelu partycypacyjnego

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Odblokuj” we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej, od marca 2015 r. do kwietnia 2016 r. W ramach projektu realizowane są konsultacje społeczne w procedurach tworzenia planów miejscowych prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Projekt ma charakter pilotażu, a jego celem jest opracowanie i upowszechnienie w Warszawie modelu angażowania mieszkańców w tworzenie planów miejscowych. Infobox można odwiedzać codziennie od 12 do 21 czerwca w godzinach 11:00 – 19:00.