Warsztaty na temat zagospodarowania Placu Grunwaldzkiego

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) oddział w Warszawie na zlecenie Urzędu Miasta st. Warszawy w okresie maj-czerwiec 2015 r. prowadziło warsztaty, w których wzięło udział 5 zespołów architektów. Celem warsztatów było przygotowanie alternatywnych koncepcji zagospodarowania Placu Grunwaldzkiego. Do 1 czerwca 2015 roku zespoły przedstawiły wyniki swoich prac, z których Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta st. Warszawy ma wybrać najlepsze pomysły.

SARP Warsztaty Plac Grunwaldzki

Niestety, w regulaminie Konkursu nie uwzględniono zbadania potrzeb najbardziej zainteresowanych – żoliborzan, którzy mieszkają w okolicy Placu Grunwaldzkiego i codziennie będą korzystać – o ile te wizje zostaną zrealizowane – z nowych funkcji Placu.

Jest to przykre, gdyż apelowaliśmy o to zanim konkurs został ogłoszony. Poniżej list, w którym prosimy miejski ratusz o włączenie Stowarzyszenia NŻ i mieszkańców w prace koncepcyjne związane z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów.

prośba Stowarzyszenia NŻ do BAiPP Urz.m.st.W-wy

Miasto to my – mieszkańcy – nie władze zasiadające w urzędach. Zatem Stowarzyszenie “Nowy Żoliborz” i “Miasto Jest Nasze” zorganizowały konsultacje społeczne z mieszkańcami, aby to oni mieli możliwość wypowiedzenia się, jakich zmian potrzebują w planowanej przebudowie Placu Grunwaldzkiego, wyręczając urzędników z konieczności słuchania opinii mieszkańców.

Nasze wydarzenie odbyło się 24 maja 2015 r.  w godz 14-17, na Placu Grunwaldzkim. Spotkało się z dużym uznaniem i dobrym odbiorem wśród mieszkańców Żoliborza Południowego, ale również Serka Żoliborskiego, Żoliborza Urzędniczego. W konsultacjach wzięło udział około stu kilkadziesiąt osób.

Relacje o tym przedstawił m.in. TVP Info. Więcej informacji znajdziesz m.in. na funpagu Stowarzyszenia Nowy Żoliborz oraz Miasto Jest Nasze Żoliborz.

telewizyjny kurier warszawski – 24 maja 2015 r. (od 5 minuty)

telewizyjny kurier warszawski – 28 maja 2015 r. (od 10 minuty 50 sek.)

Wyniki przekazaliśmy do SARP a także do BAiPP oraz Zastępcy Prezydenta – Pana Jacka Wojciechowicza, licząc że zostaną faktycznie wzięte pod uwagę w kształtowaniu wizji zmian dla Placu Grunwaldzkiego.

List do zarządu miasta z podsumowaniem konsultacji społecznych ws. Placu Grunwaldzkiego

UWAGA! 15 czerwca 2015 r. odbyło się podsumowanie warsztatów w Forcie Sokolnickiego o godz.17.00. Zespoły przedstawiły swoje koncepcje zagospodarowania, a wśród obecnych był odpowiedzialny za planowani miejscowe Wiceprezydent Warszawy – Pan Jacek Wojciechowicz oraz Dyrektor BAiPP – Pan Marek Mikos.

20150615_185837_nz_loowicka-pl 20150615_185144_nz_loowicka-pl 20150615_184535_nz_loowicka-pl 20150615_184230_nz_loowicka-pl

Więcej zdjęć tutaj.

Broszura podsumowująca warsztaty przygotowana przez SARP.

Poznajcie wyniki pracy zaprzyjaźnionych zespołów:

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Placu Grunwaldzkiego, AxA Architekture

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Placu Grunwaldzkiego, ZESPÓŁ AUTORSKI: mgr inż arch. Tomasz Birezowski, mgr inż. arch. Jacek Damięcki, mgr inż. arch. Mirosław Falkowski, mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Łowicka, mgr inż. Zygmunt Użdalewicz.

oraz pozostałych 3 prac ⇒tutaj⇒