Inicjatywa Stowarzyszenia Nowy Żoliborz i Miasto Jest Nasze Żoliborz

Jeśli zastanawiasz się dlaczego to stowarzyszenia obywatelskie podjęły działania lobbujące przygotowanie MPZP dla Żoliborza Południowego przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz na rzecz uchwalenia planu przez Radę Miasta Warszawy to odpowiadamy krótko:

Polskie prawo nie narzuca na gminy obowiązku uchwalenia planu miejscowego, a realne zachęty nie istnieją. W efekcie w wyniku braku MPZP cierpią mieszkańcy, którzy na co dzień użytkują teren. Przestrzeń trudno przekształcić gdy już raz coś na niej zostało zrealizowane. Jakakolwiek budowla czy budynek gdy tylko powstanie, to zostaje na długie lata.

Teren ŻP potrzebuje planu miejscowego. Bez naszej inicjatywy absolutnie nikt nie byłby zainteresowaniem pracą nad jego przygotowaniem. Wierzymy, że nasze wysiłki, poświęcony czas i wszelkie inne nakłady, w tym finansowe, doprowadzą do zrealizowania celu, jaki sobie postawiliśmy – czyli UCHWALENIA MPZP dla Żoliborza Południowego jeszcze w tym roku. Odkładanie tego na później, a w efekcie zezwolenie na sprzedaż ostatnich miejskich wolnych działek pod inwestycje mieszkaniowe, biurowe czy hotelowe to kryzys w przyszłości dla mieszkańców tego terenu.

Nie pozwolimy na to i będziemy bacznie kontrolować i naciskać władze Warszawy, aby nasz cel został osiągnięty. Koniec wymówek i zwłoki.
Stowarzyszenie Nowy Żoliborzmjn

Zaangażowani w prace po stronie Nowy Żoliborz:
NZ

w tym zarząd NŻ w składzie:

Marta Matys, Mateusz Durlik, Daniel Baliński, Michał Kostrzewa, Michał Grabczyk, Robert Kwiatkowski, Anna Zarzycka i nasza radna Iza Rychter

rk db mg ir mm md mk
Naszą inicjatywę wspierają:

Stowarzyszenie Żoliborzan

stowarzyszenie zoliborzan

Forum Rozwoju Warszawy
frw

Baobab
Ochocianie
logo ochocianie

Odolany
odolany

Towarzystwo Urbanistów Polskich – stanowisko tutaj.

11268067_1015052955179123_1682811663_n

mws

Partner Strategiczny – Katarzyna Łowicka