Korzyści dla Żoliborza Południowego z uchwalenia planu miejscowego i co zrobiliśmy do tej pory w tym kierunku

Obecny brak planu to m.in. dowolność ekspansji deweloperów – budowy wysokich budynków, bez zachowania standardów urbanistycznych i praktycznie na każdej działce. Mega intensywna zabudowa na ŻP, niespotykana na taką skalę w innych dzielnicach Warszawy, odbiera mieszkańcom ostatnie wolne działki miejskie, które mogłyby stanowić rezerwy terenu na cele publiczne. To odbieranie ludziom prawa dostępu do szkoły czy skweru, chaos urbanistyczny i wszechobecny nieład przestrzenny.

Zważywszy, że do tej pory zabudowa wielorodzinna realizowana była na prywatnych działkach, co do których trudniej władzom dzielnicy i Miasta było odpowiadać za ich wykorzystanie,  i pamiętając, że ostatnie wolne działki  należą właśnie do miasta, jest to nasza – tutejszych mieszkańców – ostatnia szansa aby wpłynąć na podjęcie decydujących ustaleń prawnych o przeznaczeniu tych terenów na cele publiczne, zanim spotka je los pozostałych działek.

Pamiętajmy, że brak planu miejscowego to możliwość wydawania WZ, przez urzędników dzielnicy i miejskiego ratusza, niezgodnych z zapisami studium i realne ryzyko sprzedaży działek miejskich na cele zabudowy wielorodzinnej i biurowej (działki na Pl. Grunwaldzkim to bardzo atrakcyjna lokalizacja dla deweloperów). Decyzje planistyczne w postaci uchwalonego planu miejscowego dla Żoliborza Południowego to ucięcie dyskusji o przeznaczeniu konkretnych, pozostałych działek. Jeśli obecne pozostałości zieleni na Żoliborzu Południowym czyli skwer na Pl. Grunwaldzkim czy zielona działka przy ul. Krasińskiego i ul. Przasnyskiej miałyby pełnić funkcje zieleni publicznej to ryzyko wykorzystania tych działek na inne cele przestaje ich dotyczyć.

Tylko MPZP uchroni teren Żoliborza Płd. przed chaotyczną i zbyt intensywną zabudową, bez uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju i zabezpieczenia dla mieszkańców przestrzeni publicznych, zieleni publicznej i infrastruktury społecznej. Na ok. 80 ha ma zamieszkać ok. 20 tys. mieszkańców (co stanowić będzie ponad 40% populacji dzielnicy i spowoduje, że będzie to jeden z najgęściej zaludnionych zespołów osiedli w Warszawie). Tylko MPZP może uregulować minimalne standardy dostępu mieszkańcom ŻP do usług publicznych jak zieleń, szkoła czy rekreacja i uczynić tę przestrzeń dobrym miejscem do życia.

Nowy Żoliborz oraz Miasto Jest Nasze, jako stowarzyszenia mieszkańców Żoliborza, pilnujemy postępu prac nad planem miejscowym (bądź ich braku) w mieście. Na tej stronie będziemy prezentować wszystkie ważne działania, które podejmuje wspólnie w tym kierunku m.in.:

  • pokazywać wymianę korespondencji pomiędzy naszymi stowarzyszeniami a ratuszem,
  • zamieszczać odpowiedzi miasta na nasze zapytania o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, które jest bardzo ważnym narzędziem dla mieszkańców (często niedocenianym) w uzyskiwaniu wiedzy o decyzjach urzędników i działaniach podejmowanych przez nich za niedostępnych dla nas murem urzędu
  • dbać o pełną transparentność działania urzędu miasta w pracach nad planem miejscowym dla Żoliborza Południowego
  • prezentować opinie specjalistów, decydentów i innych osób jak wg nich wygląda ocena sytuacji na ŻP w porównaniu do innych dzielnic Warszawy, innych miast w Polsce
  • organizować inne nietuzinkowe inicjatywy, które liczymy, że pomogą nam zrealizować cel – czyli doprowadzić do uchwalenia przez miasto pilnie planu dla ŻP.  Będziemy o nich też tutaj Was informować.

Tylko aktywne działanie lokalnej społeczności może zmobilizować naszych włodarzy do zakończenia prac nad planem. Potrzebne jest szerokie nagłośnienie tego problemu, gdyż Żoliborz w skali Warszawy jest unikatowym przykładem, obok Wilanowa, który wymaga pilnego rozwiązania jako nieudolne planowanie przestrzenne.

Włącz się i Ty. Wesprzyj nasze działania w pracach nad planem! Możesz to zrobić na różne sposoby. Jeśli jesteś zdecydowany działać zamiast biernie czekać na to czy skończy się to dobrze dla Ciebie czy nie to skontaktuj się z nami na PlanDlaZoliborza@gmail.com. Jeśli nie wiesz jak, my podpowiemy co możesz zrobić :)

Nasze najważniejsze i najbardziej aktualne inicjatywy w sprawie wznowienia prac nad MPZP dla Żoliborza Południowego.

1. Petycja ws. harmonijnego rozwoju Żoliborza Południowego, podpisana przez ok. 1500 osób (w tym elektronicznie ok. 500) i przekazana do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz

2. Spotkania z Wiceprezydentem Jackiem Wojciechowiczem ws. wznowienia prac nad planem miejscowym ŻP  (zorganizowane przy wsparciu Burmistrza Krzysztofa Bugli), w tym list do Wiceprezydenta opisujący palące problemy i zawierający postulaty ŻP

3. Prośba ws. włączenia mieszkańców w projektowanie zmian dot. Placu Grunwaldzkiego, od których przesądzenia (wg miasta) zależy zakończenie prac nad planem miejscowym.

4. Zorganizowane wspólnie z Miasto Jest Nasze warsztaty dot. Placu Grunwaldzkiego i przekazanie ich podsumowania do ratusza

5. Uruchomienie strony PlanDlaZoliborza.pl oraz Chcemy parku na Placu Grunwaldzkim

a reszta przed nami.