Najnowsze – aktualne informacje uzyskane od miasta na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej

15 czerwca 2015 r. Odpowiedź Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu M.St. Warszawy na zapytania stowarzyszenia Nowy Żoliborz w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z 8 czerwca 2015 r.. 

Czyżby narzędzie w postaci ustawy o dostępie do informacji publicznej w tym przypadku nie spełniało swojej roli? Oceńcie sami czy w odpowiedzi BAiPP jest odpowiedź na poniższe pytania :) Na razie mamy odpowiedź na pytanie drugie.

Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

1. Proszę udostępnić wszystkie analizy jakie Urząd Miasta st. Warszawy posiada dla obszaru Żoliborza południowego z ostatnich 15 lat, w szczególności wykorzystywane przez Urząd w procedurze planistycznej dot MPZP dla ZP. Dotyczy to także tych analiz, które są w posiadaniu urzędu a nie są wykorzystywane w ww. procedurze. Dotyczy to min. prognozy finansowej uchwalenia planu, analiz ekofizjograficznych, ludnościowych, potrzeb w zakresie usług publicznych  oraz dokumentów, na podstawie których wydają Państwo warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na ZP etc.

Odpowiedź BAiPP (zawiera informację, że w terminie ustawowym nasza prośba nie ma możliwości być zrealizowana).

Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

2. Proszę podać informacje ile decyzji o WZZiT wydali Państwo w okresie od 2000 do teraz dla działek na ŻP i pozwoleń na budowę oraz ile WZZiT oraz pozwoleń na budowę jest obecne procedowanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Odpowiedź p.o. Dyrektora BAiPP Pana Marka Mikosa udzielona mailem za pośrednictwem Pani Urszuli Dąbrowa, Głównego specjalisty w BAiPP, na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej. dotyczącej MPZP Żoliborza Południowego.

W odpowiedzi na część pkt. 2 Pana wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 08.06.2015 ws ilości decyzji o pozwoleniu na budowę  informuję, że pod niżej wskazanymi adresami znajdzie Pan informacje o:

– wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę:

http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa

– uchwalonych i opracowywanych planach miejscowych:

http://www.architektura.um.warszawa.pl/plany

– mapa zawierająca rysunki i teksty obowiązujących mpzp znajduje się pod adresem:

http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania

Odpowiedź Pani Zdzisławy Frydrych, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz (zawiera informację, że w terminie ustawowym nasza prośba nie ma możliwości być zrealizowana).

Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

3. Proszę podać, czy i które działki miejskie na terenie placu grunwaldzkiego są w planie do sprzedaży oraz kiedy miałoby to nastąpić. Proszę podać imię i nazwisko urzędnika, który zadecydował/decyduje w tej sprawie.

Odpowiedź Pani Wandy Stradomskiej, Naczelnik delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz

Odpowiedź Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy

pism BGN z 2014 r. o sygnaturze UD-XVIII-WND-6870.59.2014 KDE