Rozmowa tygodnia!

Co sobotę zapraszamy do przeczytania lub obejrzenia ciekawych wywiadów na temat Żoliborza Południowego. Osoby z którymi rozmawiamy to m.in. eksperci w zakresie planowania przestrzennego, przedstawiciele władz dzielnicy, organizacji pozarządowych.

W naszych rozmowach poruszamy najistotniejsze kwestie, które mają znaczenie dla naszej okolicy, a związane z zagospodarowaniem przestrzennym, ale też dotyczące elementów powiązanych z tym procesem. Są to obecne aspekty prawne i możliwości jakie niosą zmiany obecnych – źle funkcjonujących w praktyce – przepisów, tendencje rozwojowe dużych miast i przykłady rozwiązań z innych krajów europejskich, kwestie zanieczyszczenia Warszawy, możliwości udziału mieszkańców w dążeniu do zapewnienia godziwych warunków życia w miejscu, w którym mieszkają.

Serdecznie zapraszamy!